Elementen van de kunst

Carla Andrews 04-10-2023
Carla Andrews

De elementen van de kunst zijn de fundamentele componenten die kunstenaars gebruiken bij het creëren van een kunstwerk. Deze elementen, vaak aangeduid als de bouwstenen van de kunst, omvatten lijn, vorm, waarde, kleur, ruimte, textuur en vorm. Kunstenaars gebruiken al deze elementen samen om de compositie van een kunstwerk te creëren, betekenis uit te drukken en de indruk van een scène of onderwerp te wekken.

Ontdek in deze gids wat de kunstelementen zijn en hoe je ze kunt gebruiken om succesvolle composities te maken.

Disclaimer: Fine Art Tutorials is een door lezers ondersteunde site. Wanneer u aankopen doet via links op deze site, kunnen wij een kleine commissie verdienen zonder extra kosten voor u.

Lijn

Lijn Lijnen zijn een van de basiselementen van de kunst en kunnen worden gebruikt om veel verschillende effecten te creëren. Lijnen kunnen recht, gebogen, hoekig of organisch zijn en ze kunnen dik of dun zijn. Ze kunnen ook richting aangeven, zoals horizontaal of diagonaal. Lijnen kunnen ook worden gebruikt om beweging, waarde, diepte en textuur in een kunstwerk te suggereren.

Een kunstwerk kan worden gemaakt met alleen lijn, kijk naar lijntekeningen, waar kunstenaars pennen of potloden gebruiken naast het arceren of kruisarceringen technieken om de indruk van licht en schaduw te wekken bij verschillende onderwerpen.

Vorm

Vormen zijn tweedimensionale vormen die worden gedefinieerd door een omtrek of rand. Ze kunnen geometrisch zijn, zoals vierkanten, cirkels en driehoeken, of organisch, zoals vrije vormen. Kunstenaars gebruiken vormen om een onderwerp weer te geven, bijvoorbeeld het tekenen van de vorm van een blad in een landschapstuk.

William Morris: slangenkop bedrukt textiel

Complexe vormen trekken meer aandacht van de kijker dan eenvoudige vormen en grote vormen trekken meer aandacht dan kleinere vormen, vanwege het inherente visuele gewicht dat dit soort kenmerken hebben. William Morris herhaalde vormen en ontwerpmotieven in zijn ontwerpen om zijn beroemde patronen De vormen lijken allemaal complex, organisch en representatief.

Waarde

Waarde is de lichtheid of donkerheid van een kleur in een kunstwerk. Lichte en donkere waarden creëren diepte en perspectief Waarde wordt gecreëerd door zwart of wit te mengen met een kleur.

Denman Ross creëerde de waardeschaal in 1907. In de waardeschaal van Denman Ross staat 1 voor wit en 9 voor zwart. Het gebruik van een waardeschaal kan kunstenaars helpen om de relatieve waarden in hun referentie te bepalen, wat hen kan helpen bij het mengen. Zo kan het kunstenaars bijvoorbeeld vertellen hoeveel zwart of wit zij in hun kleuren moeten mengen om deze af te stemmen op de kleuren in hun referentie.

Caravaggio: De heilige Hiëronymus schrijft

Chiaroscuro is de techniek van het gebruik van sterk contrasterende lichte en donkere waarden in een kunstwerk. Olieverfschilders als Caravaggio en Rembrandt gebruikten deze techniek in hun olieverfschilderijen om drama, sfeer en aandachtspunten te creëren.

Kleur

Wassily Kandinsky: Kleurenstudie. Vierkanten met concentrische cirkels

Kleur Kleur is de manier waarop mensen golflengten van licht waarnemen en wordt verder ingedeeld in tint, verzadiging en luminantie.

Primaire kleuren zoals rood, blauw en kunnen worden gemengd tot secundaire en tertiaire kleuren. In de kunst komen deze primaire en secundaire kleuren overeen met bepaalde pigmenten die kunnen worden gemengd om nieuwe tonen en tinten te creëren.

Zie ook: Kleurpotloden mengen: handleiding voor kunstenaars

Kleuren roepen verschillende gevoelens op bij mensen en kunnen worden gebruikt om de emotionele toestand van een kunstenaar uit te drukken. Kleurenleer is de studie van de toepassingen van kleur in de kunst en is een belangrijk concept om te begrijpen bij het creëren van kunstwerken, omdat het kunstenaars kan helpen sneller en nauwkeuriger te worden in het mengen van kleuren en kunstenaars kan helpen bij het creëren van kleurenharmonie met opzet in hun ontwerpen.

Claude Monet: oevers van de Seine bij Jenfosse

Kunstenaars kunnen ook kiezen voor een kleurenschema in hun kunstwerken om eenheid Monet gebruikte veel kleurenschema's in zijn schilderijen. Het gedeelde complementaire schema in de "oevers van de Seine bij Jenfosse" creëert... ras en tegelijkertijd de verschillende delen van het schilderij verenigen.

Ruimte

M.C Escher: Metamorfose II

Ruimte Positieve ruimte is de ruimte rond, binnen en tussen vormen die een gevoel van diepte creëert in een kunstwerk. Positieve ruimte wordt gedefinieerd als de ruimte in kunstwerken die wordt ingenomen door onderwerp of objecten, terwijl negatieve ruimte het gebied rond en tussen de onderwerpen is. Negatieve ruimte Dit kan bijvoorbeeld de achtergrond zijn, of de lucht, maar dit kan afhangen van de context van het kunstwerk. Hoe Escher slim gebruik maakt van positieve en negatieve ruimte kun je zien in zijn kunstwerk 'Metamorphose II'. De herhaalde elementen van de insecten links gaan over in het verschijnen als negatieve ruimte tussen de vissen in het midden, om vervolgens te veranderen in vogelvormen aan de rechterkant van het kunstwerk.Escher speelde met het gebruik van gelijke vormen en constante waarden om een transformatie van de bezette ruimte in dit kunstwerk te creëren.

Zie ook: De beste iPad tekenstandaard: een beoordeling

Theo van Rysselberghe: Schuiten op de Schelde

Afhankelijk van de manier waarop de kunstenaar heeft gekozen om elementen in een kunstwerk te plaatsen en een ruimte te geven, kunnen gevoelens van harmonie Wanneer onderwerpen en objecten dicht bij elkaar worden geplaatst, kan er een gevoel van spanning ontstaan, maar ook een gevoel van... eenheid Echter, wanneer onderwerpen en objecten meer gelijkmatig in de ruimte staan, zal de compositie er meer uitzien evenwichtig .

Textuur

Textuur verwijst naar de kwaliteit van het oppervlak van een voorwerp of materiaal dat kan worden gezien en gevoeld. Het kan een schilderij er meer driedimensionaal of realistisch doen uitzien en helpt ook om een gevoel van diepte te creëren, beweging en ritme .

Beeldhouwwerken hebben een inherente textuur, met verf kunnen kunstenaars additieven aan de verf toevoegen om de textuur te versterken. Door bijvoorbeeld koude was aan olieverf toe te voegen, wordt het mengsel dikker en houdt de verf de penseelstreken op het doek vast.

Formulier

Formulier is een driedimensionaal object dat massa en volume heeft. Het neemt ruimte in en kan vanuit elke hoek worden bekeken. Beeldhouwwerken worden beschouwd als driedimensionaal van vorm, terwijl onderwerpen binnen een schilderij de schijn van vorm kunnen hebben. Vormen kunnen organisch of geometrisch, eenvoudig of complex en abstract of representatief zijn. Bij het gebruik van media om tweedimensionale kunstwerken te maken, zoals potlood ofMet verf kunnen kunstenaars de indruk van vorm wekken door vorm, kleur en waarden te gebruiken om de illusie van driedimensionaliteit te wekken.

Voorbeelden: kunstelementen

Van Gogh: De Sterrennacht

Vincent van Gogh gebruikte de elementen van de kunst op interessante en unieke manieren om nieuwe, symbolische en opvallende composities te maken. Hij gebruikte bijvoorbeeld de complementaire kleur Het gebruik van paars en geel in zijn beroemde schilderij "De Sterrennacht" creëert contrast en dynamiek. Daarnaast creëert het gebruik van herhaalde, getextureerde penseelstreken een gevoel van beweging en ritme. De penseelstreken lijken lijnen die bewegen en wervelen in de lucht, wat bijdraagt aan het gevoel van sfeer in het werk.

Gustav Klimt gebruikt verschillende elementen om harmonie en variatie in zijn kunstwerken te creëren. Bijvoorbeeld, in zijn schilderij 'De Kus', herhaalt hij geometrische, eenvoudige vormen over de kleding van de figuren, waardoor subtiele... contrast De herhaalde elementen verenigen het ontwerp en creëren ritme.

Ontwerpbeginselen

De principes van ontwerp zijn de effecten die kunnen worden gecreëerd door visuele elementen zo te rangschikken dat een succesvolle samenstelling Deze omvatten evenwicht, contrast, nadruk , herhaling , ras, aandeel , schaal beweging, patroon, ritme en eenheid.

Evenwicht kan worden bereikt door een symmetrische of een asymmetrische samenstelling ; kunstenaars gebruiken dit door hun elementen zo te rangschikken dat het harmonieus en verenigd aanvoelt. De kunstenaar kan bijvoorbeeld een soortgelijke vorm aan de ene kant van het doek herhalen om een vorm aan de andere kant te evenaren. Deze symmetrie biedt evenwicht aan de compositie.

Kunstenaars kunnen het effect van contrast creëren door elementen die ongelijk zijn aan elkaar samen te gebruiken. Zo contrasteren kleuren aan tegenovergestelde uiteinden van het kleurenwiel met elkaar, omdat ze ongelijk van tint zijn. Door oranje naast blauw te plaatsen, contrasteren de twee kleuren met elkaar en benadrukken ze elkaar.

Formele analyse

Formele analyse is het proces van het bekijken en onderzoeken van de elementen, principes en technieken die in een kunstwerk worden gebruikt. Door een kunstwerk te observeren en het op te splitsen in zijn samenstellende delen, kan men beter begrijpen hoe de elementen op elkaar inwerken om een unieke compositie te creëren. Kijkers kunnen ook belangrijke informatie over de context van het kunstwerk te weten komen, zoals de stijl van de kunstenaar De datum waarop het kunstwerk is gemaakt en de betekenis van het werk. Dit kan helpen om vast te stellen welke technieken zijn gebruikt om het kunstwerk te maken en waarom.

Claude Monet: Stapels Tarwe (Einde Dag, Herfst)

Bijvoorbeeld, Impressionistische kunstenaars zoals Monet gebruikte lossere vormen om onderwerpen weer te geven, vergeleken met Renaissance kunstenaars Dit is een stijl die gebruikelijk was in de 19e eeuw. Door een formele analyse van een schilderij als dit kan de kijker informatie krijgen over bijvoorbeeld de eeuw waaruit het schilderij kan stammen en de bedoeling om het onderwerp op deze manier weer te geven.

Visueel gewicht van de elementen

Het visuele gewicht van een element wordt bepaald door zijn grootte, vorm, kleur en waarde. Grotere vormen of donkere kleuren hebben meestal meer visueel gewicht dan kleinere vormen of lichtere kleuren. Dat komt omdat ze dominanter lijken op het doek en meer de aandacht van het oog trekken.

Rembrandt: Een zelfportret

In een portret kan de kunstenaar bijvoorbeeld donkere tinten gebruiken om bepaalde kenmerken van het gezicht van de geportretteerde te benadrukken. Zo wordt de aandacht van de kijker op deze punten op het doek gevestigd en wordt focus gecreëerd.

Het belang van de kunstelementen

De elementen van kunst zijn de bouwstenen van elk kunstwerk. Door elk element te begrijpen en effectief te gebruiken, kan een kunstenaar composities maken die helder en doelgericht zijn. Bestudeer hoe je ze in combinatie met elkaar kunt gebruiken, om visuele effecten te creëren, zoals evenwicht of contrast. Het visuele gewicht van de elementen is ook belangrijk om focus en nadruk op bepaalde punten van desamenstelling.

Formele analyse is een geweldig hulpmiddel om de elementen van kunst te begrijpen en hoe ze in een werk samengaan. Kijkers kunnen de stijl en context van een kunstwerk begrijpen door te kijken hoe de visuele elementen het hebben gemaakt.

Al met al zijn de elementen van de kunst belangrijke componenten bij het maken van een geslaagd kunstwerk. Weten hoe ze effectief te gebruiken helpt iedere kunstenaar bij het maken van composities met impact en betekenis.

Carla Andrews

Carla Andrews is een gepassioneerd kunstenaar en tekenleraar die al meer dan tien jaar studenten inspireert. Ze heeft een Bachelor of Fine Arts-graad van het prestigieuze Maryland Institute College of Art en een Master of Fine Arts-graad van de gerenommeerde School of Visual Arts in New York City. Carla staat vooral bekend om haar vermogen om studenten van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus de grondbeginselen van schilderen en tekenen bij te brengen, met een focus op techniek, expressie en creativiteit. Ze heeft een positieve en boeiende stijl van lesgeven die studenten aanmoedigt om hun unieke artistieke stem te ontdekken. Als Carla niet in de klas is, is ze te vinden in haar atelier, waar ze haar vak blijft ontwikkelen en de grenzen van haar eigen artistieke capaciteiten verlegt. Haar passie voor kunst en toewijding aan lesgeven heeft haar een trouwe aanhang opgeleverd en haar blog Learn to Paint & Draw is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren en zijn creatieve potentieel wil ontdekken.