Kunststijlen en kunststromingen

Carla Andrews 21-06-2023
Carla Andrews

In de loop der eeuwen zijn vele kunststijlen en kunstbewegingen ontstaan, elk met hun eigen kenmerken en culturele invloeden.

In deze gids doorlopen we de beroemdste kunststijlen, met de nadruk op westerse kunststromingen, van historisch tot hedendaags.

Gebruik deze gids om iets meer te begrijpen van de kunstgeschiedenis en hoe stijlen zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Of doe wat inspiratie op voor je eigen kunstwerken.

Disclaimer: Fine Art Tutorials is een door lezers ondersteunde site. Wanneer u aankopen doet via links op deze site, kunnen wij een kleine commissie verdienen zonder extra kosten voor u.

Oude Egyptische kunst

Tijdsperiode: Oudheid

Eeuwen: 3150 voor Christus tot 640 na Christus

Kenmerken: afbeelding van vorsten en goden, symmetrische compositie, gebruik van hiërogliefen.

Invloeden: religie, politiek

De oude Egyptische kunst staat bekend om de nauwkeurige en gedetailleerde afbeeldingen van hun heersers en goden. Ze waren ook bedreven in beeldhouwkunst, architectuur en het gebruik van hiërogliefen. Er waren geen unieke artistieke stijlen die aan individuele kunstenaars konden worden toegeschreven. De oude Egyptenaren creëerden kunstwerken op basis van de conventies die in die tijd golden. Ze streefden ernaar om derelaties tussen mensen, koningen en de goden.

De komst van de Grieken en Romeinen in Egypte leidde tot een fusie van stijlen en technieken. De oude Egyptenaren maakten houtsnijwerk, beeldhouwwerk en gebruikten pigmenten om grafsteenmuren te beschilderen.

Het Oude Egypte besloeg duizenden jaren en kan worden onderverdeeld in acht perioden en dynastieën, met verschillende farao's en politieke leiders.

Oude Griekse kunst

Gorgon's gezicht: Terracotta Kylix

Tijdsperiode: Oudheid

Eeuwen: 900 tot 330 voor Christus

Kenmerken: idealisering van de menselijke vorm, focus op filosofie en mythologie

Invloeden: filosofie, atletiek, politiek

De oude Griekse kunst was sterk gericht op de menselijke vorm en beeldde vaak atletiek uit op een realistische maar geïdealiseerde manier. De Grieken stonden ook bekend om hun ingewikkelde beeldhouwwerken en aardewerkontwerpen.

De oude Griekse kunst kan verder worden onderverdeeld in de Archaïsche, Klassieke en Hellenistische periode. In de Archaïsche periode werden nieuwe technieken geïntroduceerd, zoals marmerbewerking, terwijl de Klassieke periode bekend staat om de weergave van beweging en emotie in de beeldhouw- en schilderkunst. In de Hellenistische periode was er een invloed van Oosterse culturen, wat leidde tot meer uitgewerkte ontwerpen en decoratieveDe Grieken gebruikten encaustiek en tempera om portretten, figuratieve taferelen en stillevens te maken.

Westerse Middeleeuwse Kunst

Pietro Lorenzetti: Beata Umiltà vervoert stenen naar het klooster

Tijdsperiode: Middeleeuws

Eeuwen: 5e tot 15e eeuw

Kenmerken: religieuze thema's, gebruik van goud en felle kleuren, gestileerde figuren

Invloeden: Christendom, Byzantijnse kunst

De westerse middeleeuwse kunst zag een verschuiving naar christelijke thema's en de opkomst van religieuze instellingen zoals de katholieke kerk.

Goud werd vaak gebruikt in verluchte manuscripten en schilderijen, waardoor het onderwerp rijk en belangrijk werd.

Een van de beroemdste kunstwerken uit deze periode is het Tapijt van Bayeux, een 230 meter lang geborduurd doek waarop de Normandische verovering van Engeland is afgebeeld.

De middeleeuwse periode omvat vele subclassificaties van kunststijlen en bewegingen, waaronder Byzantijnse, Romaanse, Gotische en Koptische kunst.

Renaissance

Leonardo da Vinci: Mona Lisa

Tijdsperiode: Renaissance

Eeuwen: 14e tot 17e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Leonardo da Vinci, Rafaël, Michelangelo

De Renaissance kunststroming gekenmerkt door realisme en klassieke thema's, ontstond in Italië in de 14e eeuw en verspreidde zich over heel Europa.

In deze periode kwam er een hernieuwde belangstelling voor klassieke studies van Griekse en Romeinse literatuur en kunst. De Maniërisme periode die het einde van de Renaissance markeerde, werd gekenmerkt door expressiviteit, theatraliteit en kunstmatigheid, die begon af te wijken van de stijl van de Hoog-Renaissance.

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Donatello waren enkele van de meest invloedrijke figuren in de kunststroming van de Renaissance. Hun werken gaven vaak klassieke thema's, mythologie en religieuze onderwerpen weer. Hun schilderijen demonstreerden naturalistische technieken zoals lineair perspectief om een gevoel van diepte te creëren in hun schilderijen en beeldhouwwerken.

Kunstenaars begonnen in deze periode met olieverf te werken en door het werken met dit nieuwe medium ontstonden nieuwe verftechnieken die vandaag de dag nog steeds onderwezen worden. Kunstenaars schilderden in lagen, met behulp van technieken zoals beglazing Technieken als sfumato, waarbij olieverf wordt gemengd om een rokerig uiterlijk te creëren, werden uitgevonden door da Vinci.

Barok

Rembrandt: Een zelfportret

Tijdsperiode: Post-Renaissance

Eeuwen: 17e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Rembrandt, Caravaggio, Vermeer

De Barokstijl Barokke kunst was vaak theatraal en gebruikte symboliek om verhalen over te brengen.

In de Nederlandse Gouden Eeuw, een tijd van grote welvaart in de Nederlanden, werden kunstenaars als Rembrandt beroemd om hun portretten en genretaferelen. De barokke kunst verspreidde zich ook naar katholieke landen als Italië. Caravaggio gebruikte de clair-obscur Dit is het gebruik van dramatische belichting en contrasterende waarden om emotie en spanning in een scène te creëren. Portrettisten gebruiken deze techniek nog steeds.

Rococo

Jean-Honore Fragonard: De Swing

Tijdsperiode: Post-Renaissance

Eeuwen: 18e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Jean-Antoine Watteau, François Boucher

Rococokunst ontstond in Frankrijk als een meer luchtige en speelse kunststijl, die contrasteerde met de serieuze en klassieke stijlen van de barok. Pastelkleuren, sierlijke details en scènes van vrije tijd en plezier kenmerken de Rococokunststijl. Kunstenaars beeldden in hun schilderijen en beeldhouwwerken vaak geromantiseerde scènes uit van aristocratische feesten, muziekconcerten en uitstapjes in de open lucht.Opmerkelijke rococokunstenaars zijn Jean-Antoine Watteau en François Boucher.

Neoclassicisme

Pompeo Batoni: Philip Metcalfe

Tijdsperiode: Post-Renaissance

Eeuwen: 18e tot 19e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Jacques Louis David, John Flaxman

Het neoclassicisme ontstond als reactie op de ijdelheid, frivoliteit en overdaad van de rococobeweging. Neoklassieke kunstenaars keken voor hun inspiratie naar de klassieke kunst en cultuur, met name de Romeinse en Griekse oudheid, en gebruikten die om morele boodschappen en waarden over te brengen.

De 18e en 19e eeuw werden de periodes van de verlichting genoemd vanwege de overvloed aan wetenschappelijke ontdekkingen in deze periode. Kunstenaars wilden dat hun kunstwerken zouden voldoen aan de normen van de kunst van de Romeinen en de Grieken.

Neoklassieke kunst toont vaak heroïsche figuren uit de geschiedenis of mythologie, op een serieuze manier weergegeven met sterke lijnen en minimale kleuren.

De neoklassieke stijl verspreidde zich over Europa en daarbuiten en beïnvloedde bewegingen als de Amerikaanse federale stijl in de architectuur.

Romantiek

Caspar David Friedrich: Twee mannen die de maan aanschouwen

Periode: Post-Renaissance

Eeuwen: 18e en 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Eugene Delacroix, Caspar David Friedrich

De Romantiek was een kunststijl die de nadruk legde op emotie en individuele expressie. De kunststroming werd aangewakkerd door een verlangen naar vrijheid in tijden van politieke onrust, zoals de Franse Revolutie.

Deze kunststroming ontstond tegen de achtergrond van de industriële revolutie; kunstenaars reageerden op de maatschappelijke normen van het tijdperk van de verlichting, waarin de loop van de menselijke geschiedenis werd veranderd door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, rationalisering van de natuur en de moderne wildgroei van de samenleving.

Romantische kunstenaars beeldden scènes van drama en passie uit, vaak met elementen uit de natuur of het bovennatuurlijke. Ze verdiepten zich ook in persoonlijke emoties en uitingen door middel van zelfportretten en afbeeldingen van de menselijke psyche. Opmerkelijke Romantische kunstenaars zijn Eugene Delacroix en Caspar David Friedrich, die bekend staan om hun gebruik van dramatische scènes en emotionele onderwerpen. Caspar DavidFriedrich schilderde etherisch aandoende taferelen, van ochtendmist, ruïnes en mysterieuze figuren in het landschap.

De Romantische beweging was wijdverbreid in heel Europa en had een blijvende invloed op toekomstige kunststromingen zoals het Symbolisme en Expressionisme. De thema's in de Romantische kunst zijn vaak de nadruk op sublimiteit in de natuur, individualisme, emotie en het verleden.

De Romantische kunstbeweging gebruikte de middeleeuwen als inspiratiebron en idealiseerde fantasie, spontaniteit en viscerale reacties op de omgeving om in opstand te komen tegen het toenmalige progressieve rationalisme. De Romantische kunststijl diende bijna als een escapisme uit de geïndustrialiseerde maatschappij.

Academische kunst

Paul Delaroche: Portret van Henrietta Sontag

Tijdsperiode: Post-renaissance

Eeuw: 16e tot 19e eeuw

Belangrijke kunstenaars: Jean Auguste Dominique Ingres, William-Adolphe Bouguereau

Academische kunst is een kunststijl en kunstonderwijsmethode die in de 19e eeuw werd ontwikkeld. De Academies waren officiële instellingen waar kunstenaars de beginselen en technieken van de schone kunsten leerden, zoals het tekenen naar model en het bestuderen van klassieke kunstwerken. Deze stroming werd grotendeels beïnvloed door de renaissancekunst en de klassieke traditie, maar verwerkte ook technieken uit de hedendaagsestromingen zoals het neoclassicisme.

Zie ook: Olieverfschilderen voor beginners: een gids

Academische kunstenaars richtten zich op het creëren van realistische en technisch vaardige kunstwerken, vaak met historische, mythologische of religieuze scènes. Deze werken waren zeer gepolijst en precies, met strakke lijnen en realistische voorstellingen van de menselijke figuur. Opmerkelijke Academische kunstenaars zijn onder andere Jean Auguste Dominique Ingres en William-Adolphe Bouguereau.

De academische kunstbeweging was zeer invloedrijk in Europa en de Verenigde Staten, en veel grote kunstinstellingen onderwezen deze methode tot het eind van de 19e eeuw, toen het impressionisme en andere moderne bewegingen aan populariteit begonnen te winnen. Ondanks het verval ervan in de mainstream kunst, worden de beginselen van de academische kunst nog steeds onderwezen in veel kunstscholen en de invloed ervan kan worden gezien in de representatievefiguratieve kunst vandaag.

Realisme

Gustave Courbet: De korenzifters

Tijdsperiode: Post-Renaissance

Eeuw: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Gustave Courbet, Jean-Francois Millet

Het realisme was een kunststroming uit het midden van de 19e eeuw; kunstenaars probeerden het dagelijks leven en de hedendaagse samenleving op een realistische manier weer te geven, zonder idealisering of romantisering. Realistische kunstenaars richtten zich op de objectieve werkelijkheid en het alledaagse, vaak geïnspireerd door de arbeidersklasse en het platteland. Symboliek en bovennatuurlijke thema's werden vaak weggelaten, ten gunste van het weergeven van de"echte" wereld zoals die was.

Beroemde realistische kunstenaars zijn Gustave Courbet en Jean-Francois Millet, die bekend stonden om hun afbeeldingen van het boerenleven en natuurlijke landschappen. De realistische beweging had een grote invloed op toekomstige kunststromingen zoals het hyperrealisme en het fotorealisme.

Het realisme nam afstand van de gestileerde en overdreven voorstellingen van het leven in eerdere kunststromingen, ten gunste van het omarmen van de alledaagse wereld. De naturalismebeweging was nauw verwant aan de realismebeweging; kunstenaars streefden ernaar de natuur weer te geven zoals zij die zagen, zonder stilering.

Impressionisme

Claude Monet: oevers van de Seine bij Jenfosse - Helder weer

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Monet, Edgar Degas, Renoir

De Impressionistische beweging was een populaire kunststroming in Frankrijk in het midden van de 19e eeuw. Het doel van de impressionistische kunststijl is het vastleggen van de natuur, met een focus op de verschijning van licht en kleur, in tegenstelling tot een focus op realisme of het weergeven van details.

Het impressionisme is een van de bekendste kunststromingen en ontstond aan het eind van de 19e eeuw in Frankrijk. Kunstenaars als Claude Monet en Pierre-Auguste Renoir legden zich toe op het vastleggen van de vluchtige indrukken en effecten van het licht in hun schilderijen.

Schilders brachten verf aan in dikke, losse penseelstreken, met een techniek die ze impasto schilderen naar textuur creëren op het doekoppervlak.

Monet bracht ongemengde verfkleuren aan op het doek om een gevoel van diversiteit en beweging op het oppervlak te creëren. Dit leidt ertoe dat de kijker de kleuren niet fysiek, maar optisch mengt, omdat het oog ze mengt.

Impressionistische kunstenaars in Frankrijk verwierpen het idee van door de staat gecontroleerde tentoonstellingen en academies, ten gunste van onafhankelijke tentoonstellingen. Hieruit ontstonden meer individuele en schilderkunstige kunststijlen Dit in tegenstelling tot de meer restrictieve en realistische weergave van onderwerpen die de academies onderwezen.

Post-Impressionisme

Vincent Van Gogh: Irissen

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Paul Cezanne, Edgar Degas, Van Gogh, Paul Gauguin.

Het Post-Impressionisme was nauw verwant aan de Impressionistische kunststijl en kunststroming, maar kunstenaars breidden de principes ervan uit om meer expressieve stijlen te creëren. Kunstenaars gebruikten individuele creativiteit, technieken en stijl om hun onderwerp weer te geven, in tegenstelling tot het gebruik van technieken die in academies werden onderwezen om realisme te bereiken. Post-Impressionistische kunstenaars zoals Paul Cezanne richtten zich op het creëren van eengevoel voor structuur en orde in hun werk, terwijl anderen zoals Vincent Van Gogh experimenteerden met felle kleuren en expressieve penseelstreken.

Er zijn veel overlappingen tussen het impressionisme en het post-impressionisme, met de nadruk op de schilderkunstige aard van de kunstwerken en het gebruik van heldere kleuren. Het post-impressionisme richtte zich echter meer op de structuur en de compositie van het kunstwerk, naast de integratie van symbologie, dan op het gebruik van vluchtige, voorbijgaande momenten als referentie. Het impressionisme richtte zich op het vastleggen van momenten metlicht en kleur, terwijl de Post-Impressionisten zich richtten op het maken van meer expressieve kunstwerken.

Post-Impressionistische kunstenaars lieten zich ook vaak inspireren door niet-westerse kunst, waaronder Afrikaanse en Japanse kunst en volkskunst. Het Post-Impressionisme had een grote invloed op latere bewegingen zoals het Fauvisme, Kubisme en Expressionisme.

Expressionisme

Edvard Munch: Witte nacht

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Vincent van Gogh, Edvard Munch, Wassily Kandinsky.

Het expressionisme was een moderne stroming die de nadruk legde op de innerlijke emoties of reactie van de kunstenaar op het onderwerp, in plaats van een nauwkeurige weergave. Vaak werden vervormde of geabstraheerde vormen, felle kleuren en overdreven gebaren gebruikt.

De Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh staat bekend om zijn expressieve penseelstreken en intens kleurgebruik in werken als "De Sterrennacht". Het schilderij "De Schreeuw" van de Noorse schilder Edvard Munch is een beroemd voorbeeld van expressionistische kunst, waarop een figuur is afgebeeld met een overdreven gezichtsuitdrukking en een vervormd figuur. De Russische schilder Wassily Kandinsky staat bekend om zijn abstracte werken, die de nadruk legden opspirituele en emotionele expressie.

Het expressionisme ontwikkelde zich uit post-impressionistische bewegingen die zich richtten op psychologische en expressieve elementen in de kunst, evenals invloeden uit het symbolisme, de romantiek en het fauvisme.

Pointillisme

Georges Seurat: Een zondagmiddag op het eiland La Grande Jatte

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Georges Seurat, Paul Signac

Pointillisme , ook bekend als Divisionisme, was een techniek die aan het eind van de 19e eeuw werd ontwikkeld door kunstenaars als Georges Seurat en Paul Signac. Deze kunstenaars gebruikten kleine stippen of "punten" van ongemengde kleur om de indruk te wekken van een groter scala aan tinten en tonen.

Pointillistische kunstenaars legden grote nadruk op wetenschappelijke theorieën over visie en de perceptie van kleurcontrast. Zij geloofden dat het gebruik van stippen van ongemengde pigmenten een grotere helderheid en levendige kleur in hun kunstwerken mogelijk maakte.

De pointillistische beweging had ook banden met het Neo-Impressionisme en de Japanse kunst van de Ukiyo-e houtsneden. Pointillistische kunstenaars schilderden vaak landschappen en scènes uit het moderne leven, en creëerden een gevoel van harmonie en orde in hun composities door het gebruik van geometrische elementen zoals lijnen en vormen.

Opvallende werken zijn Seurats "Een zondagmiddag op het eiland La Grande Jatte" en Signacs "Signaal in Grandcamp". De techniek was kortstondig populair, maar was aan het begin van de 20e eeuw in verval geraakt doordat bewegingen als het kubisme meer invloed kregen. De invloed ervan is echter nog steeds zichtbaar in kunststromingen als het abstract expressionisme.

Naïeve kunst

L. S. Lowry: Aan het werk.

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 19e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Paul Gauguin, Frida Kahlo, L.S. Lowry

Naïeve kunst, soms aangeduid als primitivisme of outsider art, is een kunststijl die wordt gekenmerkt door eenvoud. Sommige kunstenaars die in deze kunststijl schilderden, hadden een gebrek aan formele training in kunsttechnieken. Dit leidde ertoe dat kunstenaars unieke stijlen en interpretaties van onderwerpen produceerden.

Bekende kunstenaars uit deze stroming zijn de Franse schilder Henri Rousseau en de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo.

De Franse kunstenaar Paul Gauguin staat bekend om zijn reizen naar Tahiti, waar hij scènes schilderde die geïnspireerd waren door de cultuur en de inheemse bevolking. De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo putte in haar werk ook uit de precolumbiaanse culturen van haar geboorteland en verwerkte vaak elementen van volksambachten en traditionele kleding in zelfportretten. Frida Kahlo wordt ook erkend als onderdeel van vele andere kunststijlen enkunststromingen die in die tijd speelden, zoals het Symbolisme, Naturalisme, Sociaal Realisme en Magisch Realisme.

Naïeve kunst was nauw verwant aan de trend van het "primitivisme" in de modernistische literatuur, en aan bewegingen als het symbolisme en het surrealisme, die een belangstelling deelden voor droomachtige of niet-westerse beeldtaal.

Deze beweging is echter ook bekritiseerd vanwege de toe-eigening en verkeerde voorstelling van niet-westerse culturen door westerse kunstenaars.

Tonalisme

George Inness: Zonsondergang

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: George Inness, James McNeill Whistler

Het tonalisme was een schilderstijl die aan het eind van de 19e eeuw werd ontwikkeld. Het werd gekenmerkt door een nadruk op subtiele kleurharmonieën en zachte atmosferische effecten. Het werd vaak gebruikt om landschappen of scènes met een rustige, meditatieve stemming weer te geven.

De Amerikaanse schilder George Inness wordt beschouwd als de leidende figuur van het tonalisme, die vaak natuurscènes afbeeldt met een wazige, droomachtige kwaliteit. De in Amerika geboren Britse schilder James McNeill Whistler stond ook bekend om zijn tonalistische werken, zoals zijn beroemde schilderij "Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket".

Het tonalisme was verwant aan de Amerikaanse "Hudson River School" beweging, die zich richtte op realistische afbeeldingen van de natuur, maar tonalistische werken waren vaak abstracter en sfeervoller. Het had ook banden met Europese bewegingen zoals het impressionisme en symbolisme, met hun nadruk op stemming en sfeer in de kunst.

Symboliek

Gustav Klimt: Portret van Adele Bloch-Bauer I

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 19e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Odilon Redon, Gustav Klimt

Het symbolisme was een laat 19e-eeuwse kunststroming die het gebruik van symbolen en gesuggereerde betekenissen in de kunst benadrukte, in plaats van letterlijke voorstellingen. Het verkende vaak droomachtige of fantastische onderwerpen, en putte uit invloeden van mystiek en romantiek.

Franse kunstenaar Odilon Redon Het beroemde schilderij "De kus" van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt is ook een voorbeeld van symbolistische kunst, met zijn sterk gestileerde, abstracte figuren en decoratieve elementen.

Het symbolisme had een belangrijke invloed op latere bewegingen zoals het surrealisme, en op schrijvers en dichters als W.B. Yeats en Rainer Maria Rilke.

Fauvisme

Maurice de Vlaminck: Landschap

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck

Het fauvisme was een korte maar invloedrijke kunststroming aan het begin van de 20e eeuw. Kunstwerken die bij deze kunststroming kunnen worden ingedeeld, zijn te herkennen aan hun felle kleuren en expressieve penseelvoering. Deze kunststijl omarmt expressieve vrijheid in het gebruik van kleur.

De Franse kunstenaar Henri Matisse wordt beschouwd als de leidende figuur van het fauvisme, met werken als "De vreugde van het leven" waarin figuren en landschappen worden afgebeeld met levendige kleurblokken. Andere opmerkelijke fauvistische kunstenaars zijn de Franse schilders André Derain en Maurice de Vlaminck, bekend om hun gedurfde gebruik van kleur in landschappen en figuurschilderijen. Er zijn veel overlappingen tussen het fauvisme, het postimpressionisme en het post-impressionisme.Kubisme.

Het fauvisme had een belangrijke invloed op latere bewegingen zoals het expressionisme, en op kunstenaars als Pablo Picasso en Georges Braque, die de fauvistische ideeën integreerden in de ontwikkeling van het kubisme.

Art Nouveau

Alphonse Mucha: Zodiac

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 19e-20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Antoni Gaudí

Art Nouveau was een internationale moderne stroming die opkwam aan het eind van de 19e eeuw. Deze kunststijl wordt gekenmerkt door organische en vloeiende lijnen, geïnspireerd door de natuur. Hij werd vaak gebruikt in de architectuur, de binnenhuisarchitectuur en de decoratieve kunst.

De Tsjechische kunstenaar Alphonse Mucha is bekend om zijn Art Nouveau posters en advertenties, met elegante figuren met wapperende haren en bloemmotieven. De Oostenrijkse schilder Gustav Klimt gebruikte de stijl in zijn schilderijen, met bladgoud en abstracte patronen De Spaanse architect Antoni Gaudí gebruikte de Art Nouveau in zijn unieke en zeer decoratieve gebouwen, zoals de beroemde La Sagrada Família in Barcelona.

Abstract Expressionisme

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko

Het abstract expressionisme was een kunststroming in Amerika van na de Tweede Wereldoorlog, gekenmerkt door niet-representatieve abstracte schilderijen met spontane en gebarende penseelvoering.

De Amerikaanse schilder Jackson Pollock, bekend om zijn beroemde druppelschilderijen, wordt beschouwd als de leidende figuur van het abstract expressionisme. De abstracte werken van de in Nederland geboren Amerikaanse schilder Willem de Kooning zijn ook exemplarisch voor deze stroming, met hun krachtige en expressieve lijnen en penseelstreken. De Amerikaanse schilder Mark Rothko staat bekend om zijn grootschalige, in kleur geblokte abstracte schilderijen, vaak met een meditatievestemming.

Het abstract expressionisme had een grote invloed op latere bewegingen, en is ook vandaag nog van invloed op de hedendaagse kunst. Het is ook nauw verbonden met de naoorlogse New Yorkse School van kunstenaars, waartoe andere prominente abstract expressionisten behoorden, zoals Arshile Gorky.

Art Deco

Tamara de Lempicka: Mijn Portret (Zelfportret in de Groene Bugatti) © Tamara de Lempicka Estate LLC

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Tamara de Lempicka, Erté, Louis Comfort Tiffany

Art Deco was een populaire ontwerpbeweging uit de jaren 20 en 30, met gedurfde geometrische vormen en luxueuze materialen.

De in Polen geboren kunstenaar Tamara de Lempicka werd bekend om haar Art Deco portretten van glamoureuze figuren, vaak weergegeven met strakke lijnen en metallic kleuren. De Franse ontwerper en illustrator Erté is beroemd om zijn elegante modeontwerpen in de Art Deco stijl. De Amerikaanse kunstenaar Louis Comfort Tiffany was bekend om zijn glas-in-lood lampen en ramen in de Art Deco stijl, waarin geometrischevormen en rijke kleuren.

Art Deco inspireerde beeldend kunstenaars, architecten en industrieel ontwerpers. Het Empire State Building in New York City en het Chrysler Building in Detroit zijn beide beroemde voorbeelden van Art Deco gebouwen.

Kubisme

Andre Derain: Landschap

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris

Het kubisme was een revolutionaire kunststroming uit het begin van de 20e eeuw, gekenmerkt door een abstracte, gefragmenteerde stijl die de traditionele noties van perspectief en representatie verwierp.

De beweging werd gepionierd door de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso en de Franse kunstenaar Georges Braque, die later samen met kunstenaars als Juan Gris de aparte beeldtaal van het kubisme gingen verkennen.

Kubistische werken gaven vaak meerdere gezichtspunten of facetten van een onderwerp tegelijk weer en deconstrueerden traditionele vormen tot geometrische vormen. De beweging putte ook uit invloeden van Afrikaanse en Iberische beeldhouwkunst, evenals de latere ontwikkelingen van het Analytisch Kubisme en het Synthetisch Kubisme.

Futurisme

Umberto Boccioni: De straat komt het huis binnen

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Belangrijke kunstenaars: Umberto Boccioni, Fortunato Depero, Luigi Russolo.

Het futurisme, dat de nadruk legt op snelheid, technologie en geweld van de moderne tijd, was een kortstondige maar invloedrijke moderne kunststroming die aan het begin van de 20e eeuw in Italië opkwam,

De Italiaanse kunstenaar Umberto Boccioni was een leidende figuur in de beweging en ontwikkelde het concept "dynamische vorm" om beweging en verandering in zijn schilderijen en beeldhouwwerken weer te geven. De Italiaanse kunstenaar Fortunato Depero maakte naam met zijn futuristische boekomslagen en reclameontwerpen. Componist Luigi Russolo speelde ook een belangrijke rol in de beweging en creëerde experimentele muziekinstrumenten omroept de geluiden van het moderne leven op in zijn composities.

Het futurisme had een grote invloed op andere moderne kunstbewegingen, waaronder het vorticisme en het constructivisme, en beïnvloedde ook de futuristische architectuur en literatuur. De verheerlijking van oorlog en technologie door de beweging zou uiteindelijk echter tot haar ondergang leiden, vooral na de verwoesting van de Eerste Wereldoorlog.

Modernisme

Piet Mondriaan: New York City I

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Marcel Duchamp, Joan Miró, Piet Mondriaan.

Het modernisme was een brede beweging die vele andere bewegingen en kunststijlen in zich verenigt. Het vond plaats in het begin van de 20e eeuw en verwierp traditionele vormen en structuren ten gunste van experiment en abstractie.

De Franse kunstenaar Marcel Duchamp werd berucht om zijn conceptuele werken, zoals zijn beruchte "Fontein"-sculptuur. De Spaanse kunstenaar Joan Miró combineerde abstracte vormen met surrealistische elementen in zijn schilderijen en sculpturen. De Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan verkende geometrische abstractie in zijn beroemde rasterachtige "Broadway Boogie Woogie"-schilderij.

Het modernisme maakte de weg vrij voor verschillende artistieke bewegingen, waaronder het dadaïsme, het surrealisme en het abstract expressionisme.

Magisch realisme

Remedios Varo: Ogen op de tafel

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington.

Magisch Realisme is een stijl van kunst en literatuur die realistische voorstellingen mengt met elementen van het fantastische of mythische. De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo was een belangrijke figuur in de beweging, die mythologische elementen en droomachtige beelden in haar zelfportretten verwerkte. De Mexicaanse kunstenares Remedios Varo verkende ook fantastische elementen in haar surrealistische schilderijen. De in Groot-Brittannië geboren, in Mexico gevestigde kunstenaresLeonora Carrington beeldde in haar werken vaak magische wezens en surrealistische situaties uit.

De oorsprong van het Magisch Realisme gaat terug tot de jaren 1920, met invloeden van het Surrealisme en het Duits Expressionisme. De beweging kreeg bredere erkenning aan het eind van de 20e eeuw, waarbij ook hedendaagse kunstenaars de technieken en thema's overnamen.

Surrealisme

M.C. Escher: Twon Tree

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Salvador Dalí, René Magritte, Frida Kahlo.

Het surrealisme was een culturele beweging die in de jaren twintig opkwam en die de kracht van het onbewuste benadrukte en het rationele denken afwees.

De Spaanse kunstenaar Salvador Dalí werd bekend om zijn droomachtige en bizarre schilderijen, zoals "De volharding van het geheugen". De Belgische kunstenaar René Magritte werd ook bekend om zijn tot nadenken stemmende surrealistische werken, waaronder zijn schilderij "De verleiding van beelden", waarop een pijp stond met het opschrift "Ceci n'est pas une pipe" (Dit is geen pijp). De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo verwerkte ooksurrealistische elementen in haar zelfportretten.

Bauhaus

Paul Klee: Scheiding in de avond

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee

Het Bauhaus was een Duitse kunstschool die ambachten en schone kunsten combineerde, met de nadruk op functioneel design. Opgericht door architect Walter Gropius in 1919, werd het een van de meest invloedrijke bewegingen van zijn tijd.

Bekende kunstenaars die verbonden waren met het Bauhaus zijn de in Rusland geboren schilder Wassily Kandinsky, bekend om zijn abstracte werken, en de Zwitserse schilder Paul Klee, bekend om zijn speelse en inventieve gebruik van kleur en vorm. De nadruk van de school op minimalistische vormgeving had een grote invloed op de architectuur en grafische vormgeving, en is nog steeds te zien in de hedendaagse esthetiek. Het Bauhaus werd gesloten door de nazi'sregering in 1933, met veel van haar docenten en studenten verspreid over Europa en de Verenigde Staten.

Sociaal Realisme

Jacob Lawrence: De Bibliotheek

Tijdsperiode: Modern

Eeuwen: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Diego Rivera, Grant Wood, Jacob Lawrence

Sociaal-realisme is een kunststijl die de alledaagse werkelijkheid en sociale problemen van een bepaalde tijd en plaats weergeeft.

De Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera staat bekend om zijn politiek geladen muurschilderingen die de Mexicaanse geschiedenis en arbeidersbewegingen uitbeelden, terwijl de Amerikaanse kunstenaars Grant Wood en Jacob Lawrence ook Sociaal Realistische thema's in hun werk verkenden, waarbij zij vaak kwesties aansneden die de arbeidersklasse en Afrikaanse Amerikanen troffen.

Het Sociaal Realisme ontstond als reactie op de Grote Depressie en de sociale spanningen van de 20e eeuw, waarbij de afbeeldingen dienden als middel om licht te werpen op dringende politieke en sociale kwesties.

Klassiek Realisme

D. Jeffrey Mims: Jessica

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e eeuw

Opmerkelijke artiesten: D. Jeffrey Mims, Abbey Ryan

Klassiek realisme is een moderne kunststroming die zich baseert op de technieken en principes van de klassieke Griekse en Romeinse kunst.

Beïnvloed door het werk van oude meesters als Paul Rubens, Jacques-Louis David en Thomas Eakins, streven Klassiek Realisten ernaar de menselijke figuur realistisch af te beelden door zorgvuldige observatie en vaardig tekenwerk. De stroming benadrukt ook het gebruik van traditionele materialen en technieken bij het creëren van kunstwerken, evenals een focus op thema's van heldendom en deugd.

Opmerkelijke klassiek-realistische kunstenaars zijn D. Jeffrey Mims en Abbey Ryan, die vaak de menselijke figuur afbeelden in zowel historische als hedendaagse omgevingen. De beweging heeft een reeks moderne realistische schilders beïnvloed, evenals figuratieve beeldhouwers zoals Carole A. Feuerman.

Minimalisme

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin

Het minimalisme was een kunststroming die ontstond in de jaren zestig; het nam afstand van het abstract expressionisme en andere vormen van overdreven artistieke expressie. Minimalistische kunstenaars streefden ernaar niet-essentiële elementen weg te laten en in plaats daarvan eenvoud en herhaling te laten zien.

Bekende minimalistische kunstenaars zijn Donald Judd, wiens sculpturen bestaan uit eenvoudige geometrische vormen, Carl Andre, bekend om zijn opstelling van industriële materialen op de vloer als sculptuur, en Dan Flavin, die fluorescerende lichtarmaturen gebruikte om minimale installaties te creëren. Het minimalisme blijft verschillende vormen van hedendaagse kunst inspireren, met name door de nadruk op reductieve vormen en materialen.

Pop Art

Roy Lichtenstein: Huilend meisje

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns.

Pop Art ontstond in het midden van de 20e eeuw, kunstenaars begonnen beelden uit de populaire en commerciële cultuur in kunstwerken te verwerken.

De Amerikaanse kunstenaars Andy Warhol en Roy Lichtenstein werden beroemd door hun gedurfde, kleurrijke afbeeldingen van massaproducten en advertenties, terwijl Jasper Johns iconische Amerikaanse symbolen verwerkte in zijn schilderijen en sculpturen. De Pop Art weerspiegelde de groeiende invloed van de massamedia en de consumptiecultuur in de naoorlogse samenleving, vaak met een gevoel van ironie of kritiek.

De beweging had een grote invloed op latere vormen van hedendaagse kunst, zoals Neo-Pop en Street Art, en blijft de populaire cultuur beïnvloeden door de toe-eigening van alledaagse beelden.

Popartiesten begonnen acrylverf te gebruiken om hun schilderijen te maken. Door de sneldrogende aard en het hoge pigmentgehalte van acrylverf konden popartiesten schilderijen maken met levendige, blokkleuren, harde randen en duidelijke lijnen.

Hedendaagse kunst

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e-21e eeuw

Opmerkelijke kunstenaars: Ai Weiwei, Kara Walker, Yayoi Kusama.

Zie ook: De beste camera voor het fotograferen van kunstwerken: 5 keuzes

Hedendaagse kunst omvat een breed scala aan artistieke stijlen en stromingen die sinds de jaren zestig zijn ontstaan.

Onder invloed van snel veranderende technologieën en mondiale gebeurtenissen verwerken hedendaagse kunstenaars vaak een scala aan materialen en media in hun werk, waarbij ze traditionele opvattingen over wat het betekent om kunstenaar te zijn uitdagen. Thema's die in de hedendaagse kunst worden onderzocht zijn onder meer identiteit, consumptiecultuur, politiek en het milieu.

Opmerkelijke hedendaagse kunstenaars zijn de Chinese activist Ai Weiwei, de Amerikaanse kunstenaar Kara Walker, bekend om haar verkenningen van ras en geslacht, en de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, bekend om haar meeslepende installaties en het gebruik van herhaling. Hoewel hedendaagse kunst divers is in haar stijlen en benaderingen, blijft ze de grenzen van artistieke expressie verleggen en zich bezighouden met hedendaagse kwesties.

Foto realisme

Richard Estes: Brooklyn Bridge

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e-21e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Richard Estes, Robert Bechtle, Audrey Flack

Met technieken als airbrush en nauwkeurig tekenwerk creëren fotorealistische schilders hyperrealistische voorstellingen van alledaagse scènes en voorwerpen. De stroming heeft wortels in het realisme en het klassieke realisme, maar ook in de technische innovaties van de fotografie en de druktechnologie. Omdat kunstenaars foto's als referentie gebruiken en vaak fotografische technieken als ondiepe focus nabootsen, is ditHet genre ontstond aan het eind van de jaren zestig, toen filmcamera's geavanceerdere beelden produceerden en daardoor wijdverbreid waren.

Richard Estes staat bekend om zijn schilderijen van stadslandschappen, Robert Bechtle portretteert Amerikaanse voorstedelijke taferelen en Audrey Flack schildert stillevens van consumentenproducten. Het genre blijft de kijkers intrigeren met zijn griezelige weergaven van de werkelijkheid.

Licht en ruimte

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e-21e eeuw

Opmerkelijke artiesten: James Turrell, Robert Irwin, Larry Bell

De Light and Space beweging begon in Californië in de jaren zestig, met kunstenaars die de zintuiglijke en perceptuele effecten van licht, ruimte en materialen onderzochten.

Met materialen als glas, hars en spiegels creëren de kunstenaars van Light and Space meeslepende installaties en sculpturen die spelen met de perceptie van de toeschouwer. ruimte Opvallende kunstenaars zijn James Turrell, bekend om zijn lichtinstallaties in aangepaste ruimtes zoals observatoria, Robert Irwin, die vaak natuurlijke elementen in zijn werk verwerkt, en Larry Bell, die reflecterende materialen gebruikt om illusies van ruimte en diepte te creëren. De Light and Space beweging blijft de hedendaagse installatiekunst beïnvloeden, met haar focus opperceptuele ervaring.

Straatkunst

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e-21e eeuw

Opmerkelijke artiesten: Banksy, Keith Haring, Shepard Fairey

Street Art ontstond aan het eind van de 20e eeuw op en rond stedelijke structuren zoals muren, gebouwen en straten. Vaak met behulp van niet-traditionele materialen zoals spuitbussen en stencils, creëren street artists werken die zich bezighouden met politieke en sociale kwesties, vaak met een element van rebellie tegen de gevestigde orde. De kunststijl van street art wordt gekenmerkt door felle kleuren eneenvoudige weergaven van figuren en vormen.

Banksy is een van de beroemdste straatkunstenaars, bekend om zijn tot nadenken stemmende en vaak controversiële werken over onderwerpen als consumentisme en oorlog. Andere opmerkelijke kunstenaars zijn Keith Haring, wiens levendige op graffiti geïnspireerde figuren HIV/AIDS aan de orde stellen, en Shepard Fairey, die bekend staat om zijn kenmerkende "Andre the Giant Has a Posse"-straatposters en de "Hope"-campagneposter van Barack Obama.Street Art blijft bloeien als een middel van artistieke expressie en activisme in steden over de hele wereld.

Digitale Kunst

Tijdsperiode: Modern

Eeuw: 20e-21e eeuw

Bekende artiesten: Mike Winkelmann, Alberto Seveso, Erik Johansson

Digitale kunst verwijst naar kunstwerken die met behulp van digitale technologie zijn gemaakt, waaronder computergrafiek, digitale manipulatie van beelden en 3D-animatie.

Het genre ontstond aan het eind van de 20e eeuw met de ontwikkeling van de computertechnologie en is zich blijven ontwikkelen naarmate nieuwe technologieën opkwamen.

Wat is een kunststijl

Een kunststijl beschrijft een groepering van kunstwerken op basis van hun esthetische uiterlijk. De kunstwerken kunnen vergelijkbare technieken, thema's of onderwerpen delen, of in een bepaalde periode zijn gemaakt. Kunstenaars binnen kunststromingen die bepaalde stijlen vertonen, kunnen door elkaar zijn beïnvloed, of aan dezelfde academies hebben geleerd.

Naarmate de kunst zich ontwikkelt, ontstaan nieuwe stijlen en stromingen, terwijl andere in populariteit afnemen. Sommige stijlen kunnen elkaar ook overlappen, omdat kunstenaars elementen van verschillende stromingen lenen en combineren om hun eigen unieke stijl te creëren.

Westerse en Oosterse kunststijlen

Historisch gezien worden oosterse kunststromingen ingedeeld op basis van dynastieke of politieke tijdperken en markeringen, terwijl westerse kunststromingen worden ingedeeld op basis van esthetische criteria en culturele veranderingen in de samenleving.

Voorbeelden van oosterse kunststijlen zijn Chinese penseelschilderkunst, Sumi-e (Japanse inktschilderkunst), Ukiyo-e houtsneden en Mughal-miniatuurschilderijen. Westerse kunststijlen zijn Renaissance, Barok, Art Deco en Pop Art.

Hedendaagse kunststijlen worden vaak beïnvloed door globalisering en de opkomst van technologie, waarbij bewegingen als Digital Art en Street Art steeds populairder worden.

Hoewel kunststijlen een kader bieden voor het begrijpen en categoriseren van kunstwerken, moeten ze niet worden gezien als rigide beperkingen van artistieke expressie. Veel kunstenaars kiezen ervoor om buiten bepaalde stijlen te werken en creëren zo hun eigen unieke visuele taal. Uiteindelijk is het belangrijk om kunst te waarderen om haar vermogen om emotie uit te lokken en creativiteit te inspireren.

Kunststijl vs kunststroming

Een kunststroming duidt een periode aan waarin culturele of politieke veranderingen de artistieke gemeenschap inspireerden, wat resulteerde in een collectieve stijl of gedeelde manier van kunst maken. Een kunststijl is het visuele uiterlijk van een kunstwerk dat beïnvloed kan zijn door een kunststroming, maar ook onafhankelijk door de kunstenaar kan zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld, kunstenaars hebben geschilderd met een realistische kunststijldoor de geschiedenis heen, maar het doel van de realistische kunstbeweging in de 19e eeuw was om het leven van gewone mensen weer te geven, in plaats van het geïdealiseerde leven van religieuze figuren, aristocraten of sociale elites. De realistische beweging draaide om de manier waarop onderwerpen werden gepresenteerd, in plaats van om ultra-realistische verschijningen. We hebben echter beide stromingen en stijlen in deze gids behandeld,omdat ze onderling verbonden zijn in de manier waarop ze worden beschreven, hun invloeden en hun classificaties.

Je eigen kunststijl ontwikkelen

Als kunstenaar is het belangrijk om te experimenteren met verschillende technieken en onderwerpen. Hierdoor zul je je eigen unieke kunststijl vinden Dit proces kan tijd in beslag nemen, aangezien u uw vaardigheden ontwikkelt en verfijnt door oefening en ervaring.

Kijk naar het werk van andere kunstenaars voor inspiratie, maar probeer hun stijl niet te imiteren. Gebruik het als een startpunt om je eigen stem en visie te vinden. Let bij het maken van kunst op terugkerende elementen of thema's in je werk. Gebruik die als bouwstenen voor het ontwikkelen van je persoonlijke stijl.

Onthoud dat er geen goede of verkeerde manier is om kunst te benaderen. Het belangrijkste is om trouw te blijven aan jezelf en te genieten van het proces.

Carla Andrews

Carla Andrews is een gepassioneerd kunstenaar en tekenleraar die al meer dan tien jaar studenten inspireert. Ze heeft een Bachelor of Fine Arts-graad van het prestigieuze Maryland Institute College of Art en een Master of Fine Arts-graad van de gerenommeerde School of Visual Arts in New York City. Carla staat vooral bekend om haar vermogen om studenten van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus de grondbeginselen van schilderen en tekenen bij te brengen, met een focus op techniek, expressie en creativiteit. Ze heeft een positieve en boeiende stijl van lesgeven die studenten aanmoedigt om hun unieke artistieke stem te ontdekken. Als Carla niet in de klas is, is ze te vinden in haar atelier, waar ze haar vak blijft ontwikkelen en de grenzen van haar eigen artistieke capaciteiten verlegt. Haar passie voor kunst en toewijding aan lesgeven heeft haar een trouwe aanhang opgeleverd en haar blog Learn to Paint & Draw is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren en zijn creatieve potentieel wil ontdekken.