Ritme in de kunst: soorten, voorbeelden en handleiding

Carla Andrews 02-06-2023
Carla Andrews

Ritme in de kunst is een belangrijk principe dat een schilderij, beeldhouwwerk of ander kunstwerk tot leven kan brengen. Het wordt gecreëerd door de ritmische herhaling en variatie van kleuren, vormen, texturen en lijnen om het oog van de kijker rond het schilderij te leiden. Ritme draagt bij tot de algemene compositie van een kunstwerk, waardoor het interessanter, dynamischer en harmonieuzer wordt.

Leer in deze gids wat ritme in de kunst precies is. Leer vervolgens over de verschillende soorten ritme, met voorbeelden van hoe het in beroemde schilderijen is gecreëerd. Ontdek ten slotte hoe je zelf schilderijen en tekeningen kunt maken om een gevoel van ritme te creëren.

Disclaimer: Fine Art Tutorials is een door lezers ondersteunde site. Wanneer u aankopen doet via links op deze site, kunnen wij een kleine commissie verdienen zonder extra kosten voor u.

Definitie van ritme in de kunst

Ritme is een principe van de kunst dat helpt om beweging, structuur en focus te creëren in een kunstwerk. Afhankelijk van de nadruk, de herhaling en het contrast van de visuele elementen in een werk, kan de kunstenaar plannen welke onderwerpen het eerst de aandacht zullen trekken, vervolgens welke onderwerpen of objecten de aandacht vervolgens zullen trekken, waar de ogen van de kijker waarschijnlijk zullen blijven hangen, enzovoort. Dit creëert een visueel traject voor de kijker dat ritmisch aanvoelt. Somekleuren of vormen in een kunstwerk houden de aandacht van de kijker langer vast, terwijl andere als negatieve ruimte fungeren. Er is een tempo voor een kijkritme, dat gebaseerd is op de hiërarchie van dominantie van vormen, kleuren, lijnen en waarden in een beeld.

Elementen van kunst en visueel gewicht

Kunstenaars formuleren en regelen de visuele elementen om ritme te creëren. Door visuele elementen zoals lijn , kleur , vorm , formulier , textuur , waarde en ruimte kunnen kunstenaars ritme bereiken door de hiërarchie en de relaties van deze elementen tot elkaar.

Zo zal een grotere vorm meer aandacht trekken dan een kleine vorm. Een verzadigde kleur zal meer aandacht trekken dan een gedempte kleur. Dus in een afbeelding van een groot, helder, rood vierkant naast een kleine grijze cirkel, zal het oog van de kijker eerst naar het vierkant en dan naar de cirkel worden getrokken. De visuele hiërarchie die ontstaat door de dominantie van de elementen, creëert een kijkpad.

Wanneer we de vormen herhalen, creëert dat een kijkpad met meer ritme. De herhaalde vormen en kleuren zorgen ervoor dat de ogen heen en weer springen tussen de elementen. Grotere vormen hebben de neiging meer op te vallen, net als complexere vormen met meer zijden. Het is echter waarschijnlijk dat het meest opvallende element van het beeld de felrode kleur is. Dus kijkers zullen waarschijnlijk eerst naar het rode vierkant worden getrokken, daarnaMisschien het grotere grijze vierkant, dan de rode cirkel en zo verder. Kijkers zoeken naar verbanden bij het bekijken van kunst, dus de rode cirkel kan ervoor zorgen dat ze weer aandacht besteden aan het rode vierkant. Dit eenvoudige voorbeeld illustreert in wezen hoe een kijkritme werkt.

Vincent van Gogh: De moerbeiboom

Het herhalen van visuele elementen creëert ritme. Bijvoorbeeld in dit werk van van Gogh trekken de repeterende, vloeiende en gebogen takken van de bomen de ogen van de kijker rond het werk. Dit wekt de indruk van een trillende, ritmische sensatie van de wind die door de boom beweegt.

Soorten ritme in de kunst

Regelmatig ritme

David Burliuk: Opgedragen aan Cezanne

Regelmatig ritme wordt gecreëerd door dezelfde elementen in een compositie te herhalen in een patroon met dezelfde grootte, vorm of ruimte binnen en tussen de elementen. Dit type ritme ziet er vaak geometrisch uit.

M.C Escher: Metamorfose II

Een complexer voorbeeld is te zien in dit stuk van Escher. De ruimte tussen de insecten en de vissen blijft hetzelfde, maar de mate van detail in de ruimte verandert. Ondanks het regelmatige ritme in het stuk, creëert Escher variatie door de transformatie van de negatieve ruimte van het zwart tussen de witte vissen, tot positieve ruimte, ter illustratie van insecten aan de ene kant en vogels aan de andere kant.

Vloeiend ritme in de kunst

Winslow Homer: Zonlicht aan de kust

Een vloeiend ritme omvat elementen die organisch van vorm lijken, met gebogen lijnen en vormen die niet regelmatig lijken. Het creëert een algemeen gevoel van beweging en energie in een schilderij. De herhaling van organische, ruitvormige rimpelingen lijken zich op te bouwen en uit te monden in de neerstortende golf. De algemene wervelende vorm van de golf creëert een leidende lijn naar de brandpunt van de top van de brekende golf, die lichter en meer verzadigd van toon is dan de andere delen van het schilderij.

Progressief ritme

Ivan Shishkin: Pijnbomen op het strand

Progressief ritme ontstaat wanneer elementen in een compositie ritmisch worden herhaald, maar in de loop van de tijd geleidelijk veranderen. Elementen kunnen zich bijvoorbeeld herhalen, maar groter worden, of anders van kleur, lichter of donkerder. Het ritme komt voort uit het gevoel van progressie en verandering. Ivan Shishkin heeft de zich herhalende dennen getekend die geleidelijk kleiner worden naarmate ze het strand bereiken.

Afwisselend ritme in de kunst

Vincent van Gogh: Caféterras bij nacht

Het gaat om de ritmische afwisseling van verschillende elementen binnen een compositie, zoals kleuren Meestal worden twee of meer elementen door elkaar gebruikt om een patroon te creëren. De afwisseling van blauw en oranje in Café Terras bij Nacht creëert een gevoel van ritme, eb en vloed.

Willekeurig ritme

John Singer Sargent: Simplon Pass

Een willekeurig ritme bevat herhalende elementen, maar ze worden op een onregelmatige manier herhaald. De kunstenaar plant bijvoorbeeld niet de volgorde van de herhaling, of waar de elementen binnen de compositie zullen verschijnen. Er is een ritme, maar het is niet strikt regelmatig of vooraf bepaald. Er is herhaling in de kleuren en vormen van de rotsen en de vormen van de bomen in de verte, maar het stuklijkt organisch, asymmetrisch en willekeurig.

Voorbeelden van ritme in beroemde kunstwerken

Van Gogh: De Sterrennacht

Doorheen de geschiedenis hebben kunstenaars ritme gebruikt om mooie en visueel aantrekkelijke kunstwerken te creëren. De Sterrennacht (1889) van Vincent van Gogh is bijvoorbeeld een treffend voorbeeld van ritme in actie. Het schilderij zit vol met herhalingen van gebogen lijnen en wervelende kleuren die een ritmische heen-en-weer beweging creëren. Bovendien creëren de fonkelende sterren in de nachtelijke hemel een algemenegevoel voor ritme en harmonie door het hele schilderij heen.

Jacob Lawrence: De Bibliotheek

Dit kubistische schilderij van Jacob Lawrence demonstreert het gebruik van afwisselend ritme, met repetitieve vormen en wisselende kleuren. De gedurfde kleuren en de hoekige aard van de vormen creëren een gevoel van dynamiek, wat bijdraagt aan het ritme van het werk.

Leidende lijnen

Edgar Payne: Arizona Mesa

In een compositie kiezen kunstenaars voor het gebruik van hoofdlijnen om de kijker door het werk te leiden. Deze lijnen kunnen de kijker naar verschillende focuspunten leiden. Deze hoofdlijnen dragen bij tot het creëren van een kijkritme van opeenvolgende focus voor de kijker. Bijvoorbeeld, in dit schilderij van Edgar Payne wordt de kijker geleid van de grote vormen en gedurfde kleuren van de berg, dan naar de drie paardenDe complexiteit, het gebaar en de donkere waarden van de figuren trekken de blik van de kijker snel weg van de grote, overweldigende berg.

Ritme en tempo

Het kan beschrijven hoe bepaalde visuele elementen in een stuk worden herhaald of veranderd om het oog van de kijker rond te leiden. Ritme fungeert als een visueel pad en het tempo beschrijft hoe snel de ogen zich verplaatsen.

Kunstenaars plannen vaak de compositie van hun werk voordat ze aan de slag gaan om de visuele hiërarchie van de verschillende visuele elementen vast te stellen. Zo kunnen ze voorspellen waar het oog van de kijker het eerst naar toe zal worden getrokken en in welk tempo elk element moet worden bekeken.

Umberto Boccioni: De straat komt het huis binnen

Zie ook: Opbergen van verfkwasten: hoe bewaar ik verfkwasten - tips voor kunstenaars

Zo kan een schilderij met grote complexe vormen en felle, verzadigde kleuren van oranje en rood nogal overweldigend zijn om naar te kijken. Met zoveel visuele elementen die de aandacht van de kijker proberen te trekken, zullen de ogen waarschijnlijk in een snel tempo van onderwerp naar onderwerp schieten. Dit is een voorbeeld van een snel visueel tempo. Umberto Boccioni's schilderij heeft een snel visueel tempo, met felle kleuren en hoekigecomplexe vormen die allemaal aandacht vragen. De koele, gedempte tonen lichtere waarden en eenvoudiger vormen vertragen het tempo en dienen als visuele rust van de chaos.

Technieken om ritme te creëren

Ritme kan worden bereikt door het gebruik van verschillende technieken:

Vincent van Gogh: Irissen

Herhaling is wanneer elementen binnen een compositie worden herhaald om ritme te creëren. Dit kan worden gedaan met vormen, kleuren en lijnen, of met complexere visuele elementen zoals figuren of voorwerpen. Van Gogh herhaalt ruwweg de vormen en kleuren van de irissen om het volgende te creëren eenheid en ritme.

Paul Signac: Ondergaande zon. Sardine vissen. Adagio

Gradatie is wanneer elementen in de compositie geleidelijk veranderen in grootte, vorm of kleur. Als een kunstenaar bijvoorbeeld een bos schildert, kan hij gradatie gebruiken om de bomen kleiner en verder weg van de kijker te laten zien. In het schilderij van Paul Signac worden de boten geleidelijk kleiner naarmate ze zich in de verte lijken terug te trekken.

Pierre-Auguste Renoir: Varen bij Argenteuil

Afwisseling is wanneer twee of meer verschillende elementen ritmisch worden afgewisseld om een visueel patroon te creëren. Dit kan gebeuren met contrasterende kleuren, vormen of texturen. Renoir wisselt het blauw van het meer en de jurk van de vrouw af met het felle rood van de boten.

Gustav Klimt: Portret van Adele Bloch-Bauer I

Zie ook: Abstracte olieverfschilderij: Hoe maak je je eigen abstracte kunst?

Contrast is wanneer elementen binnen een compositie ritmisch zijn gerangschikt op een manier die contrast tussen hen creëert. In het beroemde kunstwerk van Klimt contrasteert het geometrische ontwerp van de jurk met de vloeiende vormen van de rok. Dit leidt het oog rond het stuk.

Gustave Caillebotte: Paris Street Rainy Day

Leidende lijnen zijn ritmische lijnen die het oog van de kijker door de compositie leiden om beweging en stroming te creëren. Kunstenaars gebruiken lijnen om de kijker naar brandpunten of andere aandachtspunten te leiden. De lijnen van de horizon en het gebouw leiden het oog van de kijker naar de figuren op de voorgrond, waardoor hun aandacht weer naar het brandpunt gaat, in dit werk van Gustave Caillebotte.

Beginselen van de kunst

De principes van kunst en design zijn: ritme, balans , contrast , nadruk harmonie, aandeel en ras Andere beginselen van kunst en design kunnen zijn: visuele hiërarchie, patroon en eenheid De visuele elementen zoals waarde en kleur worden gebruikt om deze karakteristieke principes te creëren. Balans, contrast, patroon en de andere principes kunnen synchroon met ritme werken om visueel verbluffende werken te creëren.

Caravaggio: Sint-Jeroen Schrijven

Het is het gebruik van contrast om nadruk te creëren, of herhaling om harmonie te creëren, dat een gevoel van beweging en stroming creëert. Daarom produceert dit een ritmisch visueel pad voor de kijker. In het voorbeeld van Caravaggio's olieverfschilderij contrasteren de donkere en lichte waarden om nadruk te creëren. De vormen van de figuur, de schedel en de stoffen spiegelen elkaar echter, waardoor harmonie en eenheid ontstaan. De kijker zalDe waarschijnlijke aandacht voor de figuur, dan de schedel, dan de stof en het boek, dan weer terug naar de figuur. Het visuele pad concentreert zich in het midden van het werk op de lichtere waarden en fellere kleuren, vanwege het contrast.

U ziet dus hoe de beginselen van de kunst met elkaar samenhangen. Wanneer het ene wordt gebruikt, beïnvloedt dat meestal het resultaat van het andere. Daarom kan het nuttig zijn om over hun onderlinge verband te praten, zodat kunstenaars ze van elkaar kunnen onderscheiden en kunstwerken met de verschillende beginselen beter kunnen beschrijven.

Hoe ritme creëren in de kunst

Plan de samenstelling Breek het op in zijn afzonderlijke elementen en beslis waar het ritme moet komen, of welk element tot het volgende leidt. Je kunt ook beslissen wat voor soort ritme je wilt creëren, of het willekeurig of vloeiend is.

Denk na over wat het belangrijkste aandachtspunt moet zijn, hoe je met hoofdlijnen de aandacht kunt vestigen op de punten die zullen worden benadrukt, en hoe je bepaalde elementen in het kunstwerk kunt herhalen. Je hoeft niet te veel herhaling te gebruiken, maar een herhaling van kleuren bijvoorbeeld kan een gevoel van eenheid opwekken en harmonie die het stuk samenbindt.

Nadat je de compositie hebt gepland, moet je de omtrek van het schilderij tekenen voordat je begint, zodat je weet hoe de verschillende elementen in elkaar passen. Dit verbetert ook de nauwkeurigheid van het schilderij.

Als u een schilderij voltooit, kunt u een beperkt palet van kleuren om evenwicht en herhaling te creëren in tonen en tinten die u mengt.

Het belang van ritme in een kunstwerk

Ritme is een belangrijk element in de kunst omdat het helpt een visueel pad te creëren voor de kijker. Het helpt het kunstwerk beweging en flow te geven. Dit trekt de kijker door het beeld, alsof hij wordt meegenomen op een reis. Het kan helpen punten in een compositie te benadrukken, de aandacht te vestigen op bepaalde details of ritme en leven toe te voegen aan wat anders een onopvallend werk zou zijn.

Het is ook belangrijk omdat ritme kan helpen om harmonie en ritme in een compositie te creëren, waardoor de delen ervan tot een samenhangend geheel worden verenigd. Ritme kan ook worden gebruikt om contrast in het kunstwerk te creëren, wat nodig is om visueel belang te creëren. In het algemeen leidt het ritme de kijker door het kunstwerk, waardoor het meeslepender aanvoelt en de aandacht van de kijker langer wordt vastgehouden.

Carla Andrews

Carla Andrews is een gepassioneerd kunstenaar en tekenleraar die al meer dan tien jaar studenten inspireert. Ze heeft een Bachelor of Fine Arts-graad van het prestigieuze Maryland Institute College of Art en een Master of Fine Arts-graad van de gerenommeerde School of Visual Arts in New York City. Carla staat vooral bekend om haar vermogen om studenten van alle leeftijden en vaardigheidsniveaus de grondbeginselen van schilderen en tekenen bij te brengen, met een focus op techniek, expressie en creativiteit. Ze heeft een positieve en boeiende stijl van lesgeven die studenten aanmoedigt om hun unieke artistieke stem te ontdekken. Als Carla niet in de klas is, is ze te vinden in haar atelier, waar ze haar vak blijft ontwikkelen en de grenzen van haar eigen artistieke capaciteiten verlegt. Haar passie voor kunst en toewijding aan lesgeven heeft haar een trouwe aanhang opgeleverd en haar blog Learn to Paint & Draw is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren en zijn creatieve potentieel wil ontdekken.